Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Επιγραφές και χρονολογίες

·       Χρονολογία σέ σπίτι στήν ὁδό Μαραθῶνος. (Φωτογραφία τοῦ 2002)
·       Χρονολογία σέ σπίτι. (Φωτογραφία τοῦ 2002)
·       Χρονολογία σέ σπίτι. (Φωτογραφία τοῦ 2002)
 
·       Κτιτορική ἐπιγραφή σέ σπίτι. Ἀναγράφει: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΞ ΗΠΙΡΟΥ ΜΑΙΟΥ 1 1887. (Φωτογραφία τοῦ 2004)


·       Κτιτορική ἐπιγραφή σέ φοῦρνο στήν ὁδό Ὀρφέως. Ἀναγράφει: Η.Κ. ΧΑΣΙΡΤΖΟΓΛΟΥΣ 1 Μαΐου 1880. (Φωτογραφία τοῦ 2008)
 
·       Κτιτορική ἐπιγραφή στό χάνι τοῦ Παζαριοῦ Ἀναγράφει: Δημήτριος θ΄ Μοράβας Μαργαρίτης Ἡσαήου Ἠπειρωται. Έτος 1880. (Φωτογραφία τοῦ 2003)
·       Χρονολογία στό ἀρχοντικό Κουγιουμτζόγλου-Καλούδη στή γωνία τῶν ὁδῶν Ὀρφέως καί Ἀντίκα. Ἀναγράφει: Ετως 1877. (Φωτογραφία τοῦ 2005)
·       Κτιτορική ἐπιγραφή σέ πέτρινο κατάστημα στήν ὁδό Παλαιολόγου. Ἀναγράφεται: ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 181* ΜΑΙΟΥ 29, ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι ἀπό τά λίγα στοιχεῖα πού διασώζονται ἀπό τήν ἐποχή πρό τῶν σεισμῶν τοῦ 1829. (Φωτογραφία τοῦ 2005)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου