Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Χάνια.


Ἡ εἴσοδος τοῦ Τζιντζιρλί Χάν στήν ὁδό  Ἐλ. Βενιζέλου. Διακρίνεται τό ἐσωτερικό αἴθριο καί δωμάτια.
(Φωτογραφία τοῦ 1975) Ἐσωτερικός αἴθριος χῶρος στό χάνι Μπακτσέση στήν ὁδό Δαγκλῆ μέ καταστήματα, συντριβάνι καί βρύση. 
(Φωτογραφία τοῦ 1979)


Τό ἐσωτερικό αἴθριο τοῦ χανιοῦ Ἀβέρωφ μέ τήν εἴσοδο καί τόν στεγασμένο διάδρομο τῶν δωματίων.
(Φωτογραφία τοῦ 1995)Ἡ ἀπό τήν ὁδό Μιχαήλ Καραολῆ εἴσοδος στό χάνι Ἀβέρωφ καί τά πέριξ καταστήματα. 
(Φωτογραφία τοῦ 1979)Ἡ εἴσοδος στό χάνι τῆς Κεντρικῆς Πλατείας, 
σέ φωτογραφία τοῦ 1919.
  


Σειρά δωματίων καί ὑπόστεγο χαγιάτι σέ χάνι 
παρά τό παλιό Δημαρχεῖο στήν περιοχή 
τῆς σημερινῆς Κεντρικῆς Πλατείας.
(Φωτογραφία τοῦ 1913)Τό χάνι Μωϋσῆ στό κέντρο παλιᾶς φωτογραφίας.
(Φωτογραφία τοῦ 1916)


 


Ἡ ἔξοδος πρός τό παζάρι ἀπό τό χάνι τοῦ παζαριοῦ. ῎Ανετη εἴσοδος γιά τά κάρα καί τά ζῶα μέ χρήση ἄφθονου γρανίτη. (Φωτογραφία τοῦ 1981)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου